3. ICT     |     Hardware     |     BB | KB | GL

Usb stick

Deeltaken

Hardware
Randapparatuur

Een opslagmedium dat gebruikt maakt van flash-geheugen. Een bekend voorbeeld is de USB-stick, die je gebruikt om snel gegevens van de ene naar de ander computer over te zetten.
© Image by Freepik