3. ICT     |     Netwerk     |     BB | KB | GL

WLAN of WIFI (Wireless Local Area Network )

Deeltaken

Netwerk

De afkorting staat voor: Wireless Local Area Network. De draadloze variant op het LAN. Je kan verbonden zijn met een WLAN netwerk, zonder dat je bent verbonden met het internet. 

 

 
© Photo by Franck on Unsplash