3. ICT     |     Software     |     BB | KB | GL

XML

Deeltaken

Software

De afkorting staat voor: eXtensible Markup Language. Letterlijk betekent het: uitbreidbare opmaaktaal. Het wordt gebruikt voor het overzetten, het ophalen, het wegschrijven en het exporteren van data (gegevens). De gegevens kunnen door elk programma dat is ontworpen voor het gebruik van XML worden gelezen en verwerkt. Als je een stukje XML ziet, lijkt het op HTML. Maar waar je bij HTML vaste codes hebt, kun je bij XML je eigen codes verzinnen.
© Wikimedia