Opzetten doorlopende leerlijn/route


Open


Vraag en AntwoordOpzetten doorlopende leerlijn/route
Sandra de Koster Blariacum College gevraagd 2 weken geleden

Beste collega’s,
Op het Blariacum College zijn we aan het onderzoeken op welke manier(en) we structureel kunnen gaan samenwerken met het mbo, gericht op verdiepen en/of verbreden en/of versnellen voor onze MVI-leerlingen. We hebben voor de ICT-poot waarschijnlijk een goede samenwerkingspartner gevonden.  Voor media en vormgeving zijn we nog op zoek. Wie werkt er al samen met het mbo, bijv. in de vorm van een doorlopende leerroute, w.b. MVI?
Hartelijke groet,
Sandra de Koster
sdekoster@ogvo.nlJe antwoord