2D- en 3D-vormgeving

Filmaffiche

Leerlingen ontwerpen een filmposter voor een niet bestaande film. Als de leerlingen op school een av project hebben kunnen zij hiervoor een filmaffiche maken.   

De opdracht wordt geïntroduceerd met voorbeelden van verschillende filmaffiches. In de introductie bekijken de leerlingen filmaffiches door de tijd heen. Ze bekijken de typografie, vereiste tekst en passende afbeelding. Vervolgens gaan de leerlingen brainstormen over een onderwerp of genre (of door docent vastgesteld). Vervolgens gaan de leerlingen een digitaal inspiratieblad maken. Aan de hand van de brainstorm en het inspiratieblad gaan de leerlingen schetsen maken voor hun filmaffiche. Hierbij moeten zij onderzoeken, schetsen en een uiteindelijke uitwerking maken die geschikt is voor drukwerk. De leerling presenteert het uiteindelijke resultaat.  

Download les
143x
groot
50%


Deze les voldoet aan deze deeltaken

P2.1 Een concept ontwikkelen voor een 2D mediaproduct
P2.2 Een 2D mediaproduct realiseren en presenterenLesmateriaal

Lesmateriaal Dit lesmateriaal is afkomstig van onze scholen. Het lesmateriaal is door de redactieraad gecontroleerd en in het lesformat gezet. Wil jij nou ook jouw lesmateriaal hier beschikbaar stellen voor mvi-collega’s? Stuur jouw materiaal in! De redactieraad helpt graag mee!
Stuur lesmateriaal
Download lesformat