2D- en 3D-vormgeving

Reclame affiche

Leerlingen ontwerpen een affiche voor een externe opdrachtgever of instelling naar keuze of. Afhankelijk van het niveau, kan de docent er ook voor kiezen om zelf een thema aan te bieden.   

De opdracht start met een onderzoek naar verschillende affiches.  Hierbij onderzoeken de leerlingen de typografie, vereiste tekst en passende afbeelding. Vervolgens gaan de leerlingen met een eigen gekozen thema (of door docent vastgesteld thema) schetsen maken voor hun affiche. Hierbij moeten onderzoeken, schetsen en een dummy maken en uiteindelijke uitwerking die geschikt is voor drukwerk. De leerling presenteert het uiteindelijke resultaat. 

Download les
149x
groot
50%


Deze les voldoet aan deze deeltaken

P2.1 Een concept ontwikkelen voor een 2D mediaproduct
P2.2 Een 2D mediaproduct realiseren en presenterenLesmateriaal

Lesmateriaal Dit lesmateriaal is afkomstig van onze scholen. Het lesmateriaal is door de redactieraad gecontroleerd en in het lesformat gezet. Wil jij nou ook jouw lesmateriaal hier beschikbaar stellen voor mvi-collega’s? Stuur jouw materiaal in! De redactieraad helpt graag mee!
Stuur lesmateriaal
Download lesformat