2. 2D/3D     |     2D ontwerp     |     BB | KB

2D

Deeltaken

2D ontwerp

2D betekent tweedimensionaal. Dit is een mediaproduct dat een lengte en een breedte heeft. Het is een ‘plat’ product, bijvoorbeeld een flyer of poster.
© Image by pixxarts21 on Freepik