|     2. 2D/3D     |     BB | KB

2D

Dit begrip komt voor in

2. 2D/3D
2D ontwerp

© VMBO MVI2D betekent tweedimensionaal. Dit is een mediaproduct dat een lengte en een breedte heeft. Het is een ‘plat’ product, bijvoorbeeld een flyer of poster.