|     3. ICT     |     KB | GL

ASCII

Deeltaken

3. ICT
Software
Helpdesk
Data
Beveiliging

American Standard Code for Information Interchange, een code tabel om letters, cijfer en leestekens op elektronisch apparaten te gebruiken. Bijvoorbeeld: (A=65, B=66,enz)