1. Audio Visueel     |     Animatie     |     BB | KB | GL

Beeldkaders

Deeltaken

Animatie
Fotografie
Film

Totaal shot: shot waarin het onderwerp van de foto/film in zijn geheel in beeld is genomen

Pan(orama)shot: shot waar men ronddraait met de camera om het panorama te laten zien.

Medium shot: shot waarbij men filmt van het midden van een lichaam (onderwerp) tot het hoofd (buik en hoofd zijn zichtbaar).

Close-up: shot waarbij men van dichtbij filmt om zo een detailopname te maken of iets duidelijk in beeld te brengen.
© https://www.adobe.com/creativecloud/video/discover/crop-video-in-premiere-pro.html