1. Audio Visueel     |     Animatie     |     BB | KB | GL

Bestandsformaat

Deeltaken

Animatie
Film

Soort bestand, voor film: mp4, mov, avi. Voor geluid: bijvoorbeeld wav, mp3.
© Image by storyset on Freepik