|          |     BB | KB | GL

Bit / Byte

Deeltaken


Afkorting: Binary digit.

Een bit is kleinste deel van een computergeheugen en kan een 1 of 0 zijn. Elke 8 bits noemen we een byte.

Bijvoorbeeld: 1 KB (kilobyte) heeft dus 8 x zoveel bits

 

Photo by Alexander Sinn on Unsplash
© VMBO MVI