3. ICT     |     Software     |     BB | KB | GL

Broncode

Deeltaken

Software
Programmeren

De broncode van een computerprogramma, app of website is de leesbare tekst die door een programmeur in een programmeertaal is geschreven. De broncode wordt later omgezet naar machine-taal.
© Image by storyset on Freepik