3. ICT     |     Software     |     BB | KB | GL

Broncode

Dit begrip komt voor in

Software
Programmeren

© Image by storyset on FreepikDe broncode van een computerprogramma, app of website is de leesbare tekst die door een programmeur in een programmeertaal is geschreven. De broncode wordt later omgezet naar machine-taal.