3. ICT     |     Software     |     BB | KB | GL

Cloudcomputing

Deeltaken

Software

Het aanbieden van diensten via het internet, zoals een tekstverwerker, dataopslag en mail. Het voordeel is dat je altijd toegang hebt tot je bestanden omdat de bestanden niet meer op je eigen computer staan, maar op een server ergens in de wereld. Een voorbeeld van een clouddienst is Office 365 en Google’s Workspace.

https://www.youtube.com/watch?v=R7e11T-KpBk
© Photo+by+%3Ca+href%3D%5C%22https%3A%2F%2Funsplash.com%2F%40swimstaralex%3Futm_source%3Dunsplash%26utm_medium%3Dreferral%26utm_content%3DcreditCopyText%5C%22%3EAlexander+Sinn%3C%2Fa%3E+on+%3Ca+href%3D%5C%22https%3A%2F%2Funsplash.com%2Fs%2Fphotos%2Fsigmund%3Futm_source%3Dunsplash%26utm_medium%3Dreferral%26utm_content%3DcreditCopyText%5C%22%3EUnsplash%3C%2Fa%3E+++