1. Audio Visueel     |     Animatie     |     BB | KB | GL

Conceptvoorstel

Deeltaken

Animatie
Fotografie
Film

Idee presenteren, vaak beknopt met: waarom, hoe, wat, wie, waar.
© VMBO MVI