1. Audio Visueel     |     Film     |     BB | KB | GL

Continuïteit

Deeltaken

Film

Bij het filmen en in de montage ervoor zorgen dat de film een doorlopend geheel vormt, ook al wordt de film op verschillende plaatsen en tijdstippen opgenomen.

De film heeft een doorlopend en logisch geheel vormt.

Dit kan misgaan, omdat de film op verschillende plaatsen en tijdstippen en vanuit verschillende hoeken wordt opgenomen. Het kan bijvoorbeeld fout gaan als in dezelfde scène de hoofdpersoon in het ene shot een hemd aan heeft en in het shot erna een jas. Of in het ene shot regent het in het andere schijnt de zon.
© VMBO MVI