4. Interactief     |     Publicatie     |     BB | KB | GL

Ebook 

Deeltaken

Publicatie
Interactief product

Dit is een elektronisch boek, de digitale versie van een boek. Je kunt het alleen lezen vanaf een beeldscherm, zoals van een computer, smartphone, tablet of e-reader. Het kan een leesboek zijn, met alleen tekst, maar ook bijvoorbeeld een kookboek met tekst en afbeeldingen, of een portfolio met tekst, afbeeldingen, animaties, knoppen en video’s.  

 
© Photo by CURVD® on Unsplash