3. ICT     |     Hardware     |     BB | KB | GL

Firmware

Dit begrip komt voor in

Hardware
Programmeren

© Image by sentavio on FreepikHet besturingssysteem van chips in apparaten zoals TV’s, wasmachines en andere Internet of Things apparaten. Zo zorgt bijvoorbeeld de firmware in een koelkast er voor dat de temperatuur op een constant niveau gehouden wordt.