3. ICT     |     Hardware     |     BB | KB | GL

Firmware

Deeltaken

Hardware
Programmeren

Het besturingssysteem van chips in apparaten zoals TV’s, wasmachines en andere Internet of Things apparaten. Zo zorgt bijvoorbeeld de firmware in een koelkast er voor dat de temperatuur op een constant niveau gehouden wordt.
© Image by sentavio on Freepik