3. ICT     |     Hardware     |     BB | KB | GL

Geluidskaart

Deeltaken

Hardware

Een uitbreidingskaart in de computer die geluid om kan zetten in digitale gegevens en andersom. De invoer van geluid vindt plaats met een op de kaart aangesloten microfoon. De uitvoer door luidsprekers of een hoofdtelefoon.

Afbeelding van: https://www.blackmagicdesign.com/products/decklink
© VMBO MVI