4. Interactief     |     Website     |     BB | KB | GL

HTML5

Deeltaken

Website

HTML5 is een standaard opmaak programmeertaal voor websites. De op tekst gebaseerde taal wordt gebruikt om aan te geven wat de structuur en inhoud van een webpagina is. HTML is de afkorting voor Hyper Tekst Markup Language. De bestandsnaam-extensies is .HTML 
© VMBO MVI