3. ICT     |     Netwerk     |     BB | KB | GL

IOT (Intern of Things)

Deeltaken

Netwerk

Afkorting van Internet of things. Het internet der dingen is het geheel aan apparaten die via internetverbindingen met andere apparaten of systemen in contact staan en daarmee gegevens uitwisselen. Bijv. een slimme thermostaat waarmee je de verwarming via een app hoger kunt zetten. 

 

In dit filmpje wordt het Internet der dingen uitgelegd:

https://www.zdnet.com/article/what-is-the-internet-of-things-everything-you-need-to-know-about-the-iot-right-now/

 
©   Image by macrovector on Freepik