3. ICT     |     Beveiliging     |     BB | KB | GL

MFA (Multi Factor Authentication)

Deeltaken

Beveiliging

De afkorting staat voor: Multi-Factor-Authentication.

Het is een beveiligingsmethode om een of meer extra stappen uit te voeren om te controleren diegene die in wil loggen in jouw account ook wel echt jijzelf bent. Dit kan bijvoorbeeld via een authenticator-app waar je bij de eerste keer gebruik een QR code moet scannen  of de minder veilige sms-code.
Beveiligingsmethode Google met naast je wachtwoord je telefoonnummer, waar je een SMS op ontvangt met een verificatie code.

 
© Image by storyset on Freepik