3. ICT     |     Helpdesk     |     BB | KB | GL

Prioriteit

Deeltaken

Helpdesk

Prioriteit betekent: wat voorrang heeft. Binnen de servicedesk bedoelen we hiermee wat het eerste moet worden opgelost.
© VMBO MVI