3. ICT     |     Programmeren     |     BB | KB | GL

Programmeertaal

Dit begrip komt voor in

Programmeren

© VMBO MVIBroncode waarin de opdrachten die een computer moet uitvoeren, worden geschreven Er zijn verschillende programmeertalen, zoals bijvoorbeeld Python, Scratch, Unity, Javascript, C++, etc.  (Zie broncode)