|          |     

SMTP

Deeltaken


De afkorting staat voor: Simple Mail Transfer Protocol. Het is een techniek voor het veilig verzenden van e-mail van een emailprogramma naar iemands email-server. Om de email op een device in te stellen moet je bij je accountinstellingen onder serverinformatie de adressen van je inkomende mailservers (POP3) en je uitgaande mailservers (SMTP) invoeren + gebruikersnaam en wachtwoord.

Afbeelding van: https://www.educba.com/smtp-protocol/

 

 
© VMBO MVI