3. ICT     |     Netwerk     |     BB | KB | GL

URL

Deeltaken

Netwerk
Programmeren

De afkorting staat voor: Uniform resource locator. 

Een URL is een adres dat je webbrowser vertelt waar de browser een bepaalde webpagina, afbeelding, bestand of iets anders moet zoeken. Je browser gebruikt dat adres, vertaalt de domeinnaam naar het IP-adres van de server, en de rest van de URL bepaalt het pad naar het specifieke bestand op de gevonden server. Een URL leidt naar een specifiek bestand of pagina, terwijl een domeinnaam het algemene adres is van de hele website of server.

 

 
© Photo by Pankaj Patel on Unsplash