3. ICT     |     Beveiliging     |     BB | KB | GL

Wachtwoord

Deeltaken

Beveiliging

Een beveiligingsmethode in de vorm van een set aan tekens, die alleen jij weet dat je moet invoeren op bijvoorbeeld een website. Een wachtwoord mag niet makkelijk te raden of kraken zijn. Een sterk wachtwoord heeft letters, cijfers en speciale tekens en heeft minimaal 12 karakters.

 
© Image by storyset on Freepik