VMBO MVI > Prikbord > Vakspecifiek

Python of Scratch in examen


Beantwoord


Vraag en AntwoordCategorie: VakspecifiekPython of Scratch in examen
Stefan Kwant Sintlucas op 21-12-2021 14:17

In de voorbeeldopdracht voor het examen ICT zijn er opgaven voor Scratch en Python, maar in de Septembermededeling staat dat voor het programmeren van sensoren en modules Scratch 3 wordt gebruikt.
Het is ons dus onduidelijk of Python of Scratch getoetst zal worden op het examen voor KB en GL. Zou iemand dit kunnen ophelderen?3 antwoorden

Ik zou dan uitgaan van Septembermededelingen voor het CSPE want die worden ieder jaar toegespitst op het komende examen. Python zou ik er dan bij houden voor in de lessen omdat je niet alle sensoren kunt programmeren met Scratch.

Esther Stellingwerf College op 21-12-2021 14:34

Ik denk dat de septembermedelingen leidend zijn…tenminste dat doe ik 👍anders had daar wel in gestaan dat Scratch en Python geleerd moest worden. 

Rens Boontjes Zuiderzee College op 01-03-2022 21:16

beiden zijn mogelijk al is scratch wel een stuk simpeler

Je antwoord